Retourneren

Klachten

Gaat er iets niet goed? Loopt het niet als verwacht, is een product defect of verkeerd geleverd? Neem dan contact met ons op via telefoon +31 495654068 of mobiel +31 614360919 contactformulier, schriftelijk via ons adres  Carsoft Benelux Begijnhofweg 2 6037 RJ Kelpen-Oler  of email. We proberen het probleem dan zo snel en goed mogelijk voor u op te lossen.

Retouneren

Wij hanteren een zogenaamde afkoelingsperiode. Gedurende deze periode heeft het u recht aan Carsoft Benlux schriftelijk via ons adres of via email mee te delen dat u afziet van de aankoop. Gebruik hiervoor het Modelformulier voor herroeping.pdf (bij ons aan te vragen)

De duur van de afkoelingsperiode is 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of vanaf de dag die volgt op de levering. Binnen de afkoelingsperiode bent u in de mogelijkheid om uw product aan ons te retourneren en de aankoopovereenkomst te herroepen.

Na 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit en is retourneren geen optie meer.

De Klant moet de goederen onverwijld,niet beschadigd , compleet met alle toebehoren, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn goederen in ontvangst heeft genomen aan Carsoft Benelux  terugzenden of overhandigen aan Carsoft Benelux Begijnhofweg 2 6037 RJ Kelpen-Oler  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending. Binnen 14 dagen na acceptatie van de terugname zal Carsoft Benelux de betaalde sommen terugstorten.